Анотації дисциплін

10 Травня, 2014

Бакалаврат

Агрокліматологія Agroclimatology_EN Agroclimatology_UA
Агроекосистема Agroecosystems_EN Agroecosystems_UA
Агрометеорологічні прогнози Agrometeorological Forecasts_EN Agrometeorological Forecasts_UA
Екологічні основи землеробства та сільськогосподарської радіоекології Ecological Fundamentals of Farming and Agricultural Radioecology_EN Ecological Fundamentals of Farming and Agricultural Radioecology_UA
Екологія особини, популяції і угруповання Ecology of an Individual, Population and Association_EN Ecology of an Individual, Population and Association_UA
Екологія рослин Ecology of Plants_EN Ecology of Plants_UA
Оптимізація структури агроекосистеми Optimization of Agroecosystem Structure_EN Optimization of Agroecosystem Structure_UA
Вплив шкідників та хвороб на продуктивність рослин Influence of Pests and Diseases on the Productivity of Plants_EN Influence of Pests and Diseases on the Productivity of Plants_UA
Моделювання і оцінка небезпечних явищ погоди Modelling and Assessment of Hazardous Weather Phenomena_EN Modelling and Assessment of Hazardous Weather Phenomena_UA
Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю Modelling of Anthropogenic Soil Contamination and Control Methods_EN Modelling of Anthropogenic Soil Contamination and Control Methods_UA

 

Магістратура

Довгострокові агрометеорологічні прогнози 01 EN Long-Term Agrometeorological Forecasting 01 UA Long-Term Agrometeorological Forecasting
Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів 02 EN Modern Aspects of Agroclimate Resource Assessment 02 UA Modern Aspects of Agroclimate Resource Assessment
Основи агроекологічного моніторингу і агроекологічної експертизи 03 EN Fundamentals of Agroecological Monitoring and Assessment 03 UA Fundamentals of Agroecological Monitoring and Assessment
Моделювання продуктивності агрофітоценозів в умовах зміни клімату 04 EN Modelling of Agrophytocoenosis Productivity 04 UA Modelling of Agrophytocoenosis Productivity
Основи агроекологічного моніторингу і агроекологічної експертизи 05 EN Fundamentals of Agroecological Monitoring and Agroecological Assessment 05 UA Fundamentals of Agroecological Monitoring and Agroecological Assessment
Екологічні основи сільського господарства та сільськогосподарської радіоекології 06 EN Environmental Fundamentals of Agriculture and Agricultural Radiology 06 UA Environmental Fundamentals of Agriculture and Agricultural Radiology
Екологічне землеробство, біотехнології 07 EN Environmental Farming and Biotechnologies 07 UA Environmental Farming and Biotechnologies
Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів і методи контролю 08 EN Modelling of Anthropogenous Contamination of Soils and Control Methods 08 UA Modelling of Anthropogenous Contamination of Soils and Control Methods
Управління агроекосистемами 09 EN Management of Agroecosystems 09 UA Management of Agroecosystems
Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур 10 EN Assessment of Hazardous Phenomena Impact on Crop Productivity 10 UA Assessment of Hazardous Phenomena Impact on Crop Productivity
Зменшення наслідків агротехногенної дії 11 EN Mitigation of Consequences from Agrotechnogenic Impact 11 UA Mitigation of Consequences from Agrotechnogenic Impact