Програма

16 Червня, 2014

12-13 вересня 2013 в Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ) за сприяння проекту Єврокомісії TEMPUS EnGo – «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» (“Environmental Governance for Environmental Curricula”) в рамках спільної магістерської програми з екологічного управління читатимуть лекції провідні викладачі Університету ім. Коменського (Братислава), найбільшого та найстарішого вищого навчального закладу Словаччини.

Англомовний курс лекцій з ландшафтної екології в ОДЕКУ проведений за наступною тематикою:

– принципи геохімічного районування з акцентом на зонування територій за вмістом важких металів (досвід Словаччини)

– ландшафтне планування в Словаччині з прикладами з урбаністичних ландшафтів

– захист ландшафтів в Словаччині (зі застосуванням ландшафтно-екологічних методів)

– оцінка впливу на навколишнє середовище та стратегічна екологічна експертиза на прикладі міст та сільського господарства. 

 

Зміни, що відбуваються в екосистемах, мають різні прояви залежно від інтенсивності та тривалості впливу людини. Особливо це стосується міських екосистем, в яких, зокрема, з’являються часом непередбачувані реакції порушення і зниження якості навколишнього середовища. Це особливо актуально для міст України, які зазнали останнім часом хаотичної забудови. Забезпечення оптимальних умов для життя людей, сталого розвитку міст має визначатися містобудівною діяльністю, яка має враховувати особливості житлового, виробничого та рекреаційного простору.

 

Ландшафтна екологія в Словаччині вже має 50-річну історію. ОДЕКУ та Університет ім. Коменського заохочують екологів вийти за межі окремих наукових дисциплін і працювати разом, налагоджуючи і розвиваючи теоретичні знання та практичний досвід щодо сталого розвитку ландшафтних структур і процесів.