Адміністративні зустрічі та стажування

15 Квітня, 2014

Участь ректора ОДЕКУ проф. С.М. Степаненка, завідувача кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів А.М. Польового та начальника відділу міжнародного співробітництва О.В. Шаблія в робочій нараді за проектом в Університеті ім. Коменського (м.Братислава, Словаччина) та Центральноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина) в період 27.02.11- 4.03.11

Були розглянуті мета та робочий план проекту, бюджет проекту та договори про співробітництво (за повідомленнями керівників проекту).

Учасники проекту із Білорусі (Білоруський державний технологічний університет, Міжнародний державний екологічний університет ім. Сахарова, Центральний дослідницький інститут комплексного використання водних ресурсів, Білорусько-Російський університет), із України (Харківська академія муніципального господарства, Інститут екології Карпат, Одеський державний екологічний університет), а також учасники із Росії (Псковський педагогічний університет, Сибірський федеральний університет) надали інформацію про стан виконання завдань проекту.

З інформацією про заплановану роботу з проекту виступили учасники з держав ЄС (Іспанії, Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі)

На підставі обговорення були уточнені основні розділи робочого плану проекту, терміни виконання та форма звітності.

У Будапешті представники Центральноєвропейського університету поділились досвідом виконання програм ТЕМПУС, та сформулювали пропозиції щодо ключових розділів проекту.

Учасник проекту Андреас Майер (Австрія) запропонував для обговорення план підготовки PhD в рамках проекту.

Керівник проекту доктор Марія Козова підвела підсумки сесії та наголосила на необхідності слідуванні адміністративним та фінансовим положенням проекту.

Участь завідувача кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів А.М. Польового та начальника відділу міжнародного співробітництва О.В. Шаблія в робочій нараді за проектом в Білорусі (м. Могільов, Білорусько-Російський університет) в період 14.11.11- 16.11.11

Було проведено обговорення виконаних робіт в рамках завдання WP1. Керівник проекту професор Козова підвела підсумки виконання цього завдання партнерами проекту і відмітила, що відставань в виконанні немає. Було розглянуто фінансовий стан виконання бюджету проекту і підкреслено проблемні моменти.

Європейські партнери поділились досвідом впровадження магістерських курсів в університетах Європи.

Були організовані три групи, які вивчали можливість розповсюдження ECTS та програм партнерів для підготовки магістрів. В результаті групових обговорень було встановлено, що немає принципових відмінностей в програмах партнерів, було рекомендовано в кожну програму включити модуль курс управління.

На сесії було розглянуто проблему підготовки підручників, які були запропоновані партнерами (Харківською академією муніципального господарства, Білоруським технологічним університетом, Псковським педагогічним університетом, Одеським державним екологічним університетом). Було виявлено зацікавленість в спільній підготовці підручників.

Візит завідувача кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕКУ А.М. Польового та начальника відділу міжнародного співробітництва О.В. Шаблія до Центральноєвропейського університету, м. Будапешт, Угорщина, 11-16 грудня 2011

Під час візиту, що був здійснений в рамках виконання проекту Environmental Governance for Environmental Curricula, EC TEMPUS Joint Project 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR, були розглянуті питання щодо репрезентації навчальних планів та робочих програм, що розроблюються академічною групою в ОДЕКУ в рамках робочих пакетів 2, 3 та 4.

Зокрема, були проведені консультації зі співробітниками ресурсного центру ЦЕУ та його директором Матіашем Сабо щодо особливостей структуризації дескрипторів навчальних програм, у відповідності до вимог, що рекомендовані Національним ТЕМПУС-офісом в Україні.

Поряд с цим була проведена значна робота, спрямована на формування електронної бібліотеки сучасної літератури з агроекології.

Агроекологія як наука – комплексна наукова дисципліна, яка вивчає взаємодію людини з навколишнім середовищем в процесі сільськогосподарського виробництва, вплив сільського господарства на природні комплекси та їх компоненти, взаємодію між компонентами агроекосистем та специфіку кругообігу в них речовини, переносу енергії, характер функціонування агроекосистем в умовах техногенного навантаження.

На фундаментальному рівні знань агроекологія являє собою природно- наукову спеціальність, що передбачає володіння теоретичними знаннями закономірностей впливу факторів зовнішнього середовища на перенесення енергії і речовини, фізико-хімічні і біологічні трансформації мінеральних і органічних сполук, динаміку біоценотичних процесів в агроекосистемі, управління агроекосистемами.

З метою створення сучасних курсів дисциплін, які становлять основу спеціальності, з урахуванням світового рівня розвитку теорії агроекології та європейського досвіду підготовки фахівців-агроекологів було вивчено електронні каталоги бібліотеки ЦЕУ. При цьому концентрувалась увага на відборі літературних джерел, які присвячені проблемам формування, функціонування та розвитку агроекосистем, процесами характеристики цілісних властивостей агроекосистем: водно-теплового режиму, кругообігу речовин і балансу енергії, стійкості, продуктивності та надійності функціонування, їхньої інерційності й адаптивності. Особлива увага була приділена питанням, пов’язаним з впливом змін клімату на стійкість та адаптацію агроекосистем, всебічне математичне моделювання функціонування агроекосистем, управління агроекосистемами в умовах зміни клімату.

Створена електронна база літературних джерел буде використана в першу чергу при створенні новітніх курсів з дисциплін: «Агроекосистема», «Оптимізація агроекоситем», «Управління агроекосистемами», «Агрометеорологічні прогнози», «Моделювання антропогенного забруднення ґрунтів та методи контролю», «Основи агроекологічного моніторингу та агроекологічної експертизи», «Моделювання продуктивності агроекосистем в умовах зміни клімату», «Математичне моделювання в агроекології».

Як показав аналіз літературних джерел створеної електронної бази розвиток агроекологічних досліджень, виникнення нових наукових напрямків, які супроводжуються появою великою кількістю наукових публікацій, дозволить включити в навчальні програми та навчально-методичне забезпечення з вказаних дисциплін результати досліджень, що теоретично досить обґрунтовані, представляють наукову і практичну цінність і служать теоретичною базою для вивчення інших агроекологічних дисциплін.

Участь представників ОДЕКУ в семінарі з проблем, що стосуються розробки робочих навчальних програм у рамках проекту TEMPUS EnGo

З 20-24 квітня 2012 р. команда ОДЕКУ у складі начальника відділу міжнародного співробітництва О.В. Шаблія, старшого інспектора відділу міжнародного співробітництва К.Д. Гусєвої, доцента кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів С.М. Свидерської та аспіранта кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів Дар’я Блищик, взяли участь у семінарі з проблем, що стосуються розробки робочих навчальних програм у рамках проекту TEMPUS EnGo, що проходив на базі Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, Україна.

Участь ректора ОДЕКУ, професора С.М. Степаненко та начальника відділу міжнародного співробітництва та НПРІУ О.В. Шаблія у ювілейних заходах, присвячених 20-річчю заснування Міжнародного державного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова, м. Мінськ, Республіка Білорусь, в період 17.05.12-19.05.12

17 травня було взято участь у роботі Круглого столу з питань екологічної освіти в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR. Під час роботи Круглого столу було проведено організаційну нараду Міжнародної наглядової ради університету та дискусію за тематикою «Актуальні проблеми підготовки та працевлаштування фахівців в галузі екологічного управління». Були заслухані доповіді проф. Йозефа Мойсія з Варшавського університету природничих наук (Польща), проф. Борівоя Крстіка з Університету Нові Сад (Сербія), проф. Г. Марцинкевича та проф. М. Калініна з Громадської організації «Екопроект» (Білорусь), д-ра Антона Шкаруби з Центральноєвропейського університету (Угорщина).

Крім того, делегацією ОДЕКУ проведені переговори із співробітниками Відділу міжнародних зв’язків МДЕУ щодо розробки і подання спільної проектної заявки на 6-й Конкурс програми TEMPUS IV та 3-й конкурс програми ERASMUS II, що координуються Європейською Комісією.

Участь ректора ОДЕКУ проф. С.М. Степаненка, завідувача кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів А.М. Польового та начальника відділу міжнародного співробітництва О.В. Шаблія в робочій нараді за проектом TEMPUS EnGo в Варшавському університеті природничих наук, Польща, в період 17.02.2013 – 23.02.2013

Після відкриття Зустрічі було заслухано інформацію про подовження строку виконаня проекту на 5 місяців. Учасники виступили з доповідями про стан виконання семи робочих пакетів та обговорили успіхи на пленарному засіданні. Проаналізовано стан акредитаційного процесу щодо навчальних програм та курсів дисциплін. Окремо проводилося обговорення прогресу в розробці підручників «Energy Governance», «Water Governance» та «Municipal Governance», а також консультації стосовно індивідуальних підручників.

Для всіх учасників організовано коротку екскурсію університетом та відвідування Водного Центру.

Учасниками від ОДЕКУ також проведено індивідуальні консультації з проф. Йозефом Мосьєєм та Стефаном Ігнаром з Варшавського університету природничих наук.

Крім того, обговорено план заходів на 2013 рік (Конференція випускників, літні школи та поїздки) та пропозиції щодо діяльності на наступний період.

Стажування чотирьох викладачів Одеського державного екологічного університету (І.А. Хоменко, Н.В. Кирнасівська, М.М. Монюшко, Н.В. Васалатій) в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-SK-TEMPUS-JPCR “Environmental Governance for Environmental Curricula” у Варшавському університеті природничих наук (м. Варшава, Польща) в період з 5 по 19 січня 2014 року 

Варшавський університет природничих наук є найстарішим вищим навчальним закладом сільськогосподарського профілю в Польщі, історія якого розпочинається з 1816 р. В теперішній час це сучасний університет, в якому навчається близько 25 000 студентів на 11 факультетах таких як „Факультет сільського господарства та біології”, „Факультет ветеринарної медицини”, „Факультет садівництва, біотехнологій та ландшафтної архітектури”, „Факультет лісного господарства”, „Факультет будівництва та інженерії довкілля”, „Факультет технології деревини”, „Факультет зоології”, „Факультет харчових наук”, „Факультет наук про харчування людини та споживання”, „Факультет технології виробництва”, „Факультет економіки”, „Факультет соціальних наук” та „Факультет прикладної математики та інформатики”.

Впродовж всього періоду стажування викладачі ознайомились з системою вищої освіти в Польщі, особливу увагу було присвячено системі вищої освіти в області природничих наук та сучасним проблемам і вимогам, які постають перед професорсько-викладацьким складом природничих університетів. Викладачі ознайомились з організацією системи освіти в Варшавському університеті природничих наук та з програмами навчальних курсів та методиками їх викладання. Ознайомились з діяльністю освітніх міжнародних програм, які діють в університеті, а саме Elaboration of food safety Educational two lewel program (EFECT), Development of land management life long education (DELAM), Environmental curricula at agricultural universities (ENEGRA).

Професорсько-викладацьким складом Варшавського університету природничих наук були продемонстровані новітні технології та сучасне обладнання, які використовуються при наукових дослідженнях та під час викладання навчальних курсів. Так, протягом стажування було зроблено екскурсію в „Водний центр”, який було засновано в рамках програми „The Operational Programme Infrastructure and Environment for 2007-2013” та який складається з 19 лабораторій, які оснащено 310 одиницями сучасного науково-дослідницького обладнання та 51 комп’ютером, об’єднаних в спільну мережу. Дослідження, що проводяться в цих лабораторіях присвячено динаміці вод, оцінці якості вод, впливу промислового та цивільного будівництва на якість води, міцності будівельних матеріалів та конструкцій, тощо. Поряд з будівлею, де розташовані лабораторії, знаходиться фізична моделююча система гірського та рівнинного водозбору Польщі. В системі відтворюються гідротехнічні об’єкти та гідробіологічні умови різних водоймищ.

В рамках стажування викладачі відвідали „Факультет будівництва та інженерії довкілля”, ознайомились зі структурою факультету, відвідали кафедри (кафедра цивільного будівництва, кафедра гідравліки, кафедра охорони довкілля, кафедра геотехнікі) та лабораторії (лабораторія гідрогеології), що належать до факультету, ознайомились з організацією навчання студентів. Викладачі також у рамках програми відвідали „Факультет сільського господарства та біології”, ознайомились зі структурою факультету, відвідали кафедри сільського господарства та фізіології рослин та експериментальну станцію.

Участь А.М. Польового, завідувача кафедри агрометеорології та АМП, В.М. Бондаренко, начальника планово-фінансового відділу, та К.Д. Гусєвої, старший інспектор відділу міжнародного співробітництва та НПРІУ, в Заключній зустрічі за проектом «Environmental Governance for Environmental Curricula» 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR, яка проходила на базі Центральноєвропейського університету (м. Будапешт) з 9 по 10 січня 2014 р.

Протягом першого засідання Заключної зустрічі за вказаним проектом, 9 січня у м. Будапешт, представлено доповіді із презентаціями про результати виконання 1-го і 2-го робочих пакетів, а також прослухано доповіді інших учасників консорціуму за відповідними робочими пакетами та поставлені запитання і зауваження до них.

10 січня, під час другого засідання, розглядалися робочі пакети 3-7, за пакетами №3 і №4 зроблено окремі презентації від ОДЕКУ. Крім того, детально обговорені всі аспекти складання заключного фінансового звіту за проектом, отримано консультації грант-координаторів за цим питанням.

Крім того, проведено переговори стосовно перспектив подальшого співробітництва із Центральноєвропейським університетом (11 січня), Університетом Клагенфюрта (13 січня) та Університетом Коменського в Братиславі.

14-16 січня делегацією ОДЕКУ здійснено візит до Факультету Природничих наук Університету Коменського в Братиславі, Словаччина. Вказаний факультет на сьогодні є одним з найбільших в Університеті, як за кількістю професорсько-викладацького складу (250), так і за чисельністю студентів (2600, в т.ч. 400 аспірантів). В ході екскурсії, проведеної завідувачем кафедри ландшафтної екології Катаріною Павлічковою, мали змогу ознайомитись із кафедрами та інститутами, що організовані на Факультеті за 5 відділами: біологія, хімія, екологія, географія та геологія, на кожному з яких є власна лабораторія. Окремо діють 3 незалежні кафедри (іноземних мов, педагогіки природничих наук, фізвиховання), 2 центральні обслуговуючі лабораторії та біологічна польова станція. Відвідання лабораторій відбувалось під керівництвом професора Отто Майзлана, який продемонстрував найсучасніше обладнання, що використовується для практичних занять студентів та наукових досліджень аспірантів.

Можливі напрями подальшої співпраці в галузі освіти і науки та перспектив програми подвійних дипломів з Університетом Коменського обговорювалися в ході зустрічі із доктором Петером Федором, заступником декана Факультету з докторантури та соціальних питань. Запропоновано два варіанти договору про співпрацю, які надалі будуть детально розглянуті керівництвом та відповідними відділами Університету.