Програма

16 Червня, 2014

16 – 22 вересня в Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ) проходило пробне впровадження міні-курсу Land-Use Governance/ Управління землекористуванням, розробленого спільно викладачами та аспірантами з Центральноєвропейського університету (м. Будапешт, Угорщина), Псковського державного університету (Росія), Білорусько-Російського університету (м. Могильов, Білорусь), Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів) та ОДЕКУ.

Даний міні-курс пропонується для подальшого використання в магістерській програмі.

Захід організовано в рамках проекту Темпус «EnGo – Environmental Governance for Environmental Curricula»/«Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища», що фінансується Європейською комісією.

Курс з управління землекористуванням являє собою більш широке аналітичне представлення політики землекористування, планування та управління. Спираючись на наукові роботи з управління природними ресурсами, що були розроблені протягом останніх двох десятиліть, курс пропонує огляд нормотворчих, планувальних підходів та принципу регулювання конфліктів в сфері землекористування. Крім того, курс містить в собі заняття з моделювання в землекористуванні, побудову сценаріїв та ретроспективного аналізу, а також необхідні навички польових досліджень. Курс включає два головних компоненти, а саме (1) інтерактивну теорію, методологію та розвиток навичок, і (2) модеровану самостійну роботу, яка включає групові польові дослідження та написання індивідуальних статей.

Даний курс спрямований на реагування на соціальні, політичні та екологічні проблеми в сфері землекористування та зміни рослинного покриву, шляхом впровадження управління масштабами змін стану навколишнього середовища, в тому числі (але не лише) концепцій, інструментів та методів територіального планування, механізмів розробки політики та виконання в різних масштабах, діагностики та запобігання конфліктів на рівні землекористування, адаптивного управління земельними ресурсами. Особлива увага спрямована на дослідницькі навички, в тому числі соціологічні дослідження, застосування методів «кейсів», управління проектами та розробку дослідження чи статті.

Курс розпочинається зі вступних лекцій по ключовими концепціям та підходам з управління природними ресурсами та їх застосування в сфері землекористування та зміні рослинного покриву, що доповнені короткими дискусіями. Наступні сесії поєднюють в собі лекції, короткі ділові ігри та практичні дослідження. Цей розділ курсу дає більш широке уявлення про контекст управління землекористуванням та змінами рослинного покриву, структурованого у відповідності з основними типами землекористування. Основна увага зосереджена на Центрально- та Східноєвропейському контексті, але також розглянуті приклади типових випадків в інших частинах світу. Третя частина курсу включає в себе групу польових завдань для підготовки короткої індивідуальної статті, присвяченої аналізу конкретного питання, пов’язаного з землекористуванням та змінами рослинного покриву / управлінням землекористування в Одеській області.