Система управління для навчальних програм, пов'язаних із вивченням навколишнього середовища

  Environmental Governance for Environmental Curricula
  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR

  Конкретні завдання:
  – модернізація навчальних планів трьох основних галузей екологічної освіти в університетах-партнерах з Білорусі, Росії та Україні (екологічна політика, управління і наука), зокрема розширення політичного простору, практичної спрямованості та міжнародного контексту, за рахунок розробки навчальної програми з екологічного управління, що включає три цикли підготовки;
  – перенесення кращого досвіду з впровадження Болонського процесу (наприклад, принципи і організація розробки навчальних планів, інноваційне навчання і т.д.) з ЄС до країн-партнерів;
  – створення можливостей для проактивної, інноваційної та конкурентоспроможної діяльності університетів, у тому числі розвиток інтерактивної платформи для педагогів і роботодавців, обмін викладачів, обмін викладацьким досвідом, розвиток ефективних механізмів забезпечення якості
  і т.д.;
  – спрямування передачі кращого європейського досвіду країнам-партнерам і зміцнення дослідних та професійних мереж в ЄС і Східних регіонах сусідства.

  Інформація щодо проектів програми ТЕМПУС (1994-2013 рр.), виконуваних Одеським державним екологічним університетом