Оргкомітет та викладачі

2 Травня, 2014

Міжнародний оргкомітет осінньої школи:

Степаненко Сергій Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Одеського державного екологічного університету;

Стольберг Фелікс Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою інженерної екології, Харківська національна академія міського господарства;

Хохлов Валерій Миколайович, проректор з науково-методичної роботи, доктор географічних наук;

Пірожник Іван Іванович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету Білоруського державного університету, завідувач кафедрою економічної географії зарубіжних країн;

Польовий Анатолій Миколайович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедрою агрометеорології Одеського державного екологічного університету;

Брендон Ентоні – доктор філософії в галузі екології та екологічної політики, доцент Центральноєвропейського Університету (м. Будапешт, Угорщина);

Антон Шкаруба – кандидат географічних наук, науковий співробітник Центральноєвропейського Університету (м. Будапешт, Угорщина);

Матайс Хісшемюллер – доктор філософії в галузі соціальних наук, науковий співробітник Відкритого університету Амстердам (Нідерланди).

 

Місцевий оргкомітет (Робоча група):

Хохлов В.М., проректор з науково-методичної роботи, д.г.н. – голова;

Польовий А.М., завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, д.г.н., професор – перший заступник голови;

Крачковська М.А., проректор з НПД та СПП;

Божко Л.Ю., доцент кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, к.г.н.;

Дронова О.О., доцент кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, к.г.н.;

Шаблій О.В., начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-педагогічної роботи з іноземними учнями;

Гусєва К.Д., ст. інспектор відділу міжнародного співробітництва та науково-педагогічної роботи з іноземними учнями.

Андрусенко В.М., ст. інспектор відділу міжнародного співробітництва та науково-педагогічної роботи з іноземними учнями.

Гамаюн А.А., ст. інспектор відділу міжнародного співробітництва та науково-педагогічної роботи з іноземними учнями.

International organizing committee:

Sergiy Stepanenko Odessa State Environmental University, Ukraine
Felix Stolberg Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Ukraine
Valerii Khokhlov Odessa State Environmental University, Ukraine
Ivan Pirozhnik Belarusian State UniversityBelarus
Anatolii Polovyi Odessa State Environmental University, Ukraine
Brandon P. Anthony Central European University, Hungary
Anton Shkaruba National Academy of Science of Belarus, Belarus
Matthijs Hisschemöller University of AmsterdamNetherlands

Host/ OSENU local organizing committee:

Valerii Khokhlov Chairman, Vice-rector in Charge of Methodology, DSc (Geography)
Anatolii Polovyi Deputy Chairman, Head of the Department of Agricultural Meteorology and Agrometeorological Prognostication, DSc (Geography), Professor
Maria Krachkovska Accommodation information, Vice-rector in Charge of Academic Activity and Social Conditions
Liudmila Bozhko Assistant to school organizer, Associate Professor of the Department of Agrometeorology and Agrometeorological Prognostication
Olena Dronova Assistant to school organizer, Associate Professor of the Department of Agrometeorology and Agrometeorological Prognostication
Oleg Shabliy Head of the Department of Foreign Relations and International Education
Kateryna Gusyeva Senior Inspector of the Department of Foreign Relations and International Education
Vladimir Andrusenko Senior Inspector of the Department of Foreign Relations and International Education
Artem Gamaiun Senior Inspector of the Department of Foreign Relations and International Education