Управління та поводження з відходами

18 Червня, 2014

Управління та поводження з відходами: Підручник/ Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О., Сафранов Т.А., Коріневська В.Ю., Бєдункова О.О., Волков А.І.  За ред. проф. Т.А. Сафранова, проф. М.О. Клименка, –  Одеса, 2012. – 270 с.

Теоретична частина підручника містить такі основні питання: оцінка динаміки накопичення та розподілення твердих відходів; загальні уявлення про управління та поводження з відходами; поводження з твердими промисловими відходами; поводження з твердими побутовими відходами. Окремий блок присвячений вивченню практичних питань щодо управління та поводження з відходами.

Розрахований на студентів екологічних, геологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі управління та поводження з відходами.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Waste Management and Treatment. Textbook / Shanina, T.P., Gubanova, О.R., Klymenko M.O. Safranov T.A., Korinevska, V.Yu., Bedunkova, О.О., Volkov, А.І.  Ed. by Prof. Safranov, T.A., and Klymenko, M.O. 2012, Odessa, “TES” Private Enterprise, 270 pp.

 

Theoretical part of the textbook contains the following main issues: assessment of the dynamics of solid waste accumulation and distribution; general ideas on waste management and treatment; solid industrial waste treatment; solid domestic waste treatment. A special unit is devoted to study of the practical issues regarding waste management and treatment.

The textbook is intended for the students, studying for environmental, geological and other specialities of higher educational establishments in Ukraine, and on the wide circle of readers who wish to extend the knowledge in the field of waste management and treatment.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf : Waste_Management.pdf