Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур

14 Квітня, 2014

Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур. / Божко Л.Ю. – Одеса, 2013. – 242 с.
Навчальний посібник містить характеристику екстремальних атмосферних явищ, їх критерії, синоптичні умови їх виникнення на території України. Значна увага приділяється  характеристиці впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур.Навчальний посібник розрахований на студентів  рівня підготовки спеціаліст та магістр денної і заочної форми навчання, може бути корисним  практичним посібником для спеціалістів – агрометеорологів і агроекологів та студентів ВНЗ сільськогосподарського напряму навчання.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Assessment of Hazardous Phenomena Impact on Crop Productivity / Bozhko L.Yu. 2013. Odessa, 242 pp.

The tutorial contains a description of hazardous weather phenomena, their criteria and synoptic conditions for their occurrence in the territory of Ukraine. Considerable attention is given to characterization of the hazardous phenomena impact on crop productivity. The tutorial is intended for MSc students enrolled in the full-time and extra-mural form of studies. It may be a useful practical guide for specialists working in the field of Agricultural Meteorology and Environmental Science, and students of agricultural institutions of higher learning.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.