Конспект лекцій з дисципліни“Агрометеорологічні прогнози”

6 Грудня, 2013

Божко Л.Ю., Барсукова О.А.  Одеса, 2013. – 228 с.

У конспекті лекцій викладено основи агрометеорологічних прогнозів метеорології з точки зору ознайомлення студентів напряму “Екологія” з основними видами агрометеорологічних прогнозів, які стосуються впливу агрометеорологічних умов та несприятливих метеорологічних явищ на темпи розвитку сільськогосподарських культур, формування кількості та якості врожаю.Конспект лекцій підготовлений в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» та призначений для студентів спеціалізації “Агроекологія” напряму навчання “Екологія”. Також може бути використаний студентами сільськогосподарських ВНЗ.

Fundamentals of Agrometeorological Forecasting in Meteorology are presentedin the summary of lectures from the standpoint of introduction of the students in Environmental direction to the main types of agrometeorological forecasts related tothe influence of agrometeorological conditions and hazardous meteorological phenomena on crop development rate, as well as formation of the amount and quality of yield.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project in Environmental direction. It can be recommended for the students of agricultural higher educational establishments.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf