Клімат України та прикладні аспекти його використання

18 Червня, 2014

Клімат України та прикладні аспекти його використання: Навчальний посібник./ Врублевська О.О., Катеруша Г.П. – Одеса: Вид. ТЕС, 2012. – 180 с.

 

Навчальний посібник призначений для підготовки спеціалістів з напряму підготовки — «Гідрометеорологія», спеціальність «Метеорологія», спеціалізація – прикладна метеорологія. У навчальному посібнику розглянуті основні кліматоутворювальні процеси, які зумовлюють кліматичні особливості території України; надано просторовий розподіл основних показників клімату, їх режими в різні пори року і в різних природних зонах. Наведено кліматичне районування території України, інформація про зміни клімату на її території в умовах загальних змін клімату.

Велику увагу приділено дослідженню біокліматичних ресурсів України. Вивчена тенденція змінювання еквівалентно-ефективної температури (у зимову і літню пори року), індексу Бодмана, зведеної температури, індексу Арнольді і температури шкіри обличчя (взимку). Проаналізовано тепловідчутгя організму людини. Складено прогноз деяких біокліматичних показників на основі сценарію GFDL-nest. Проведено районування території України по еквівалентно-ефективних температурах.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Climate in Ukraine and Applied Aspects of its Implication. Tutorial / Vrublevska O.O., Katerusha G.P. 2012. Odessa, “TES” Private Enterprise, 181 pp. 

 

A tutorial is intended for training of the specialists on the Hydrometeorological direction, the speciality of ‘Meteorology’, the specialization of ‘Applied Meteorology’. The main climate forming processes, which determine the climatic peculiarities of the territory of Ukraine, are considered in the tutorial; spatial distribution of the main climate indices, their regimes in various seasons and in various natural zones are given. The climatic zoning of the territory of Ukraine and information on the climate changes on the area under the global climate change are provided.

Substantial consideration is given to research into bioclimatic resources of Ukraine. The tendency for the change in equivalent effective temperature (in winter and summer seasons), Bodman index, cumulative temperature, Arnoldi index and facial skin temperature (in winter) are studied. The warmth sense of human organism is analysed. The forecasting of some bioclimatic indices, based on GFDL-nest scenario, is made. Zoning of the territory of Ukraine by equivalent effective temperatures is performed.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf : Climate_Ukraine_2012.part1.rar , Climate_Ukraine_2012.part2.rar