Ґрунтознавство

21 Червня, 2014

Ґрунтознавство / Польовий А.М., Гуцал А.І., Дронова О.О. – Одеса, 2013. – 668с.

 

Підручник «Грунтознавство» розраховано на студентів, магістрів та аспірантів агрометеорологічного та екологічного факультетів. Цей підручник може бути також корисним для студентів сільськогосподар­ських вузів та спеціалістів, що працюють в галузі агрометеорологічного забезпечення сільського господарства.

В ньому викладено походження, склад, властивості та географія розповсюдження ґрунтів України, їх раціональне використання та за­ходи боротьби з ерозією, забрудненням агрохімікатами і важкими ме­талами, освітлюються питання основ агрохімії.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SК-TEMPUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності авторів і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Soil Science: Textbook / Polovyi, A. М., Gutsal, A.I., Dronova, O.O.; the Ministry of Education and Science ofUkraine; OdessaStateEnvironmental University. 2013. ‘Ecology’ Publishing house, Odessa,668 pp.

 

The textbook is intended for the undergraduate, graduate and post-graduate students specializing in Agricultural Meteorology and Environmental Science. This textbook may also be useful for the students of agricultural institutions of higher learning and the specialists working in the field of agrometeorological provision of agriculture.

The textbook describes the composition, the properties and the geography of soil distribution in Ukraine, the sustainable management and the measures to control erosion, agrochemical and heavy metal pollution of soils. The issues on fundamentals of Agricultural Chemistry are covered.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf