Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології

14 Квітня, 2014

Разумова С.Т. Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології: Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 197 с.

Конспект лекцій з дисципліни „Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології” призначено для студентів і аспірантів навчальних закладів гідрометеорологічного та екологічного напрямків навчання, для науковців та фахівців, які працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології, сільського господарства. В ньому викладена анатомо-морфологічна будова рослин, а також вплив різних абіотичних і біотичних факторів довкілля на інтенсивність фізіологічних процесів.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».
Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Razumova, S.T. Ecology of Plants with Fundamentals of Botany and Physiology: Lecture Summary. 2013. Odessa, 197 pp.

The summary of lectures in the discipline of ‘Ecology of Plants with Fundamentals of Botany and Physiology’ is intended for the use of students and post-graduate students of hydrometeorological and environmental directions of studies, researchers and specialists working in the field of Agricultural Meteorology, Environmental Science and Agriculture. The book covers anatomical and morphological structure of plant as well as the influence of various abiotic and biotic environmental factors on the intensity of physiological processes.
The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf