Екологічний аудит. Конспект лекцій

18 Червня, 2014

Екологічний аудит : Конспект лекцій. / Чернякова О. I.; Одеськ.Держ.Екологічний Університет – Одеса: ТЕС. 2012. – 138 с.

 

В конспекті лекцій висвітлено концептуальні, методологічні, організаційно-правові та практичні основи екологічного аудиту з урахуванням міжнародних та українських стандартів, нормативно- методичних документів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і Фонду державного майна України, практичного досвіду Міжнародного фонду Дніпра.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Environmental Audit: Lecture Summary. Cherniakova, O.I.; Odessa State Environmental University. 2012. ‘TES’, 138 pp.

 

The lecture summary covers conceptual, methodological, organizational, legal and practical fundamentals of Environmental Audit with regard to the international and Ukrainian standards, normative and methodological documents of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine, and practical experience of the International Fund of the Dnipro river.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf