Екологічна безпека

14 Квітня, 2014

Кузьміна В.А. Екологічна безпека: Конспект лекцій. – Одеса: Вид-во ТЕС, 2013. – 132 с.

В конспекті лекцій розглядаються фактори формування екологічної небезпеки, методи розрахунку рівня ризику та управління екологічною безпекою. Конспект лекцій використовується для денної та заочної форми навчання.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Kuzmina, V.А. Environmental Safety: Lecture Summary. 2013. Odessa, ‘TES’, 132 pp.

The factors for environmental danger formation, the methods for calculation of risk level and the governance of environmental safety are considered in the lecture summary. The lecture summary is intended for the full-time and extra-mural form of studies.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf