Довгострокові агрометеорологічні прогнози

18 Червня, 2014

Довгострокові агрометеорологічні  прогнози / Польовий А.М., Божко Л.Ю. – Одеса: Вид-во “ТЕС”,  2013. – 293 с.

В навчальному посібнику розглянуті всі існуючі методи агрометеорологічних прогнозів, які складаються з завчасністю більше двох місяців. Наведені приклади розрахунків очікуваного стану рослин та їх врожаї.

Навчальний посібник розраховано на студентів, магістрів. Аспірантів за напрямом підготовки „Гідрометеорологія”. Цей посібник може бути також корисним для студентів сільськогосподарських вузів та спеціалістів, що працюють в галузі агрометеорологічного забезпечення сільського господарства.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Long-Term Agrometeorological Forecasting / Polovyi, A.M., Bozhko, L.Yu. 2013. ‘TES’ Publishing house, Odessa, 293 pp.

 

All existent methods for agrometeorological forecasting, done with advance time of more than two months, are considered in the tutorial. The calculations of the expected condition of plants and their yields are exemplified.

Tutorial is intended for the undergraduate, graduate and post-graduate students, specializing in Hydrometeorology. The tutorial may also be useful for the students of agricultural institutions of higher learning and the specialists working in the field of agrometeorological provision of agriculture.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf