Біологічні основи формування кількості та якості врожаю

18 Червня, 2014

Божко Л.Ю., Жигайло О.Л. Біологічні основи формування кількості та якості врожаю. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. – 156 c.

 

В конспекті лекцій викладені дослідження біологічних основ формування кількості та якості  врожаю  на основі теорії  енерго-  і масообміну в системі ґрунт – рослина – атмосфера,  а також  впливу факторів навколишнього середовища на ріст, розвиток і формування продуктивності сільськогосподарських культур з позицій кількісної теорії  фотосинтезу.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Bozhko, L.Yu. Zhygailo, O.L. Biological Fundamentals of Yield Rate and Quality: Textbook. – Odessa, 2013. – 156 p.

 

Outcomes of research into the Biological Fundamentals of Yield Rate and Quality based on the theory of energy and mass transfer in the soil – plant – atmosphere system is under consideration in the textbook as well as the impact of environmental factors on growth, development and productivity of crops and their quality from the perspective of the quantitative theory for photosynthesis.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf