Агрометеорологічні вимірювання

3 Липня, 2014

Агрометеорологічні вимірювання. Підручник / Вольвач О.В. – Одеса: ТЕС, 2013. – 198 с.

У підручнику розглянуті всі існуючі методи стандартних агрометеорологічних спостережень. Надається характеристика основних приладів для проведення агрометеорологічних спостережень, а також правила оформлення документації на агрометеорологічних станціях та постах. Також розглядаються сучасні методи та засоби для вдосконалення агрометеорологічних спостережень та більш ефективного використання їх результатів у сільськогосподарському виробництві.

Підручник розраховано на студентів, магістрів, аспірантів за напрямом підготовки „Гідрометеорологія”. Цей підручник може бути також корисним для студентів сільськогосподарських вузів та спеціалістів, що працюють у галузі агрометеорологічного забезпечення сільського господарства.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Agrometeorological Measurements. Textbook / Volvach, O.V., – TES, Odessa, 2013. – 198 p.

The textbook has all existing standard methods of agrometeorological observations. Available description of the main instrumentation for agrometeorological observations and documentation rules for agrometeorological stations and posts. Also consider modern methods and tools to improve agrometeorological observations and more efficient use of their results in agricultural production.

The textbook is designed for students, graduate and postgraduate students in the direction of “Hydrometeorology”. This tutorial can also be useful for students of agricultural universities and professionals working in the region of agrometeorological agriculture.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf : Agromet_vymiriuvannia.part1.rar , Agromet_vymiriuvannia.part2.rar