Агрометеорологічні розрахунки і прогнози

18 Червня, 2014

Агрометеорологічні розрахунки і прогнози //Божко Л.Ю. – Одеса: Видавничий дім «Скіф», 2013. –  223 с.

 

У посібнику розглядаються методи складання різних видів агрометеорологічної інформації, агрометеорологічних оцінок умов вирощування сільськогосподарських культур у різних регіонах, складання агрометеорологічних прогнозів дат наступу окремих фаз розвитку рослин, умов проведення польових робіт, вологозабезпеченості сільськогосподарських культур та інше.

Посібник розрахований на студентів вузів, що навчаються за напрямом „Гідрометеорологія”, студентів сільськогосподарських вузів та працівників гідрометеорологічної служби і сільського господарства.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Agrometeorological Calculations and Forecasting / Bozhko, L.Yu. 2013. “Vydavnychyi dim Skif” Ltd, Odessa, 223 pp.

 

The tutorial considers the methods for compiling various types of agrometeorological information, making agrometeorological assessment of the conditions for growing crops in various regions, agrometeorological forecasting of the dates for specific phases of plant development, terms and conditions of the field work, provision of crops with moisture etc.

The tutorial is intended on the students of higher educational establishments, specializing in Hydrometeorology, the students of agricultural higher educational establishments and the specialists working in hydrometeorological service and agriculture.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.