Агрометеорологічні прогнози. Практикум

6 Грудня, 2013

Навчальний посібник. / Божко Л.Ю., Барсукова О.А. – Одеса, 2011. – 229с.

В навчальному посібнику викладено основи агрометеорологічних прогнозів метеорології з точки зору ознайомлення студентів напряму “Екологія» з основними видами агрометеорологічних прогнозів, які стосуються впливу агрометеорологічних умов та несприятливих метеорологічних явищ на темпи розвитку сільськогосподарських культур, формування кількості та якості врожаю.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» та призначено для студентів спеціалізації “Агроекологія” напряму навчання “Екологія”. Також може бути використаний студентами сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

 

Fundamentals of Agrometeorological Forecasting in Meteorology are presented in the tutorial from the standpoint of introduction of the students in Environmental direction to the main types of agrometeorological forecasts, concerning the influence of agrometeorological conditions and hazardous meteorological phenomena on the crop development rates, yield amount and quality formation.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project and is intended for the students of the specialization of ‘Agricultural Environmental Science’ in Environmental direction and can recommended for the students of agricultural higher educational establishments.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf