Головна

8 Грудня, 2013

Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища

 

Мета та завдання проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR (15.10.2010 – 14.03.2014)


1. Підвищення конкурентоспроможності професійної екологічної освіти і досліджень в університетах ПК з використанням принципів і методів Болонського процесу
2. Перегляд і оновлення навчальних екологічних бакалаврських програм в університетах-партнерах, створення спільних магістерських програм та аспірантури за напрямком «Екологічно обґрунтоване управління». Розробка механізмів оцінки та самооцінки, створення мереж з фахівцями-практиками та міжнародного академічного співробітництва.

Інформація щодо проектів програми ТЕМПУС (1994-2013 рр.), виконуваних Одеським державним екологічним університетом

 

Назва та номер проекту

EU Based Course in Foodstuff Expertise and Quality Control (Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду)159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR

 

Період реалізації

 

15.01.2010 – 14.01 2013

Мета та завдання проекту

 

1 – сприяння процесу реформ української вищої освіти в сфері харчових наук та її наближенню до європейських стандартів.

2 – створення та впровадження Європейського магістерського  курсу з експертизи та контролю якості харчових продуктів в чотирьох українських університетах.

Інтернет-сайт/сторінка проекту

www.foodstuff.in.ua

www.fsqc.osenu.org.ua

http://eubcfeqc.osenu.org.ua/

Основні учасники

– Університет прикладних наук, Вайнштефан, Німеччина

– Університет Парми, Італія

– Консалтингова асоціація Пауло і Беатріш, Португалія

– Аграрний університет, м. Пловдів, Болгарія

– Харківська державна зооветеринарна академія

– Дніпропетровський державний аграрний університет

– Херсонський державний аграрний університет

– Одеський державний екологічний університет

– Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького

– Українська корпорація промислового виробництва м’яса

– Міністерство освіти та науки України

– Міністерство аграрної політики України

 

Назва та номер проекту

Development of Qualification Framework in Meteorology («Формування кваліфікаційних мереж у напрямі підготовки “Метеорологія”»),159352-TEMPUSFITEMPUSJPHES

 

Період реалізації

 

15.01.2010- 15.10.2013

Мета та завдання проекту

 

Представлення точки зору  кінцевих користувачів – працедавців кваліфікованих метеорологів і, зокрема, сприяння формулюванню основних вимог кваліфікації до метеорологів, що працюють в урядових і/або приватних організаціях, що займаються якістю атмосферного повітря та іншими екологічними проблемами, важливими для людського здоров’я і якості життя.

Інтернет-сайт/сторінка проекту

http://www.qualimet.osenu.org.ua/

http://qualimet.crimea.edu/

Основні учасники

– Університет Копенгагена (Данія)

– Університет Тарту (Естонія)

– Італійське національне агентство з питань новітніх технологій, енергетики та сталого економічного розвитку

– Академічна асоціація російських університетів в області гідрометеорології

– Інститут підвищення кваліфікації Росгідромета, Росія

– Російський державний гідрометеорологічний університет

– Неприбуткова організація «Метеоагенство Гідромета», Росія

– Тверський державний університет, Росія

– Московський державний університетім. М.В. Ломоносова, Росія

– Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна

– Одеський державний екологічний університет

 

Назва та номер проекту

Environmental Governance for Environmental Curricula («Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища»), 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR

Період реалізації

 

15.10.2010 – 14.10.2013

Мета та завдання проекту

 

1. Підвищення конкурентоспроможності професійної екологічної освіти і досліджень в університетах ПК з використанням принципів і методів Болонського процесу
2. Перегляд і оновлення навчальних екологічних бакалаврських програм в університетах-партнерах, створення спільних магістерських програм та аспірантури за напрямком «Екологічно обґрунтоване управління». Розробка механізмів оцінки та самооцінки, створення мереж з фахівцями-практиками та міжнародного академічного співробітництва.

Інтернет-сайт/сторінка проекту

http://tempus-engo.net/

http://iseu.by/index.jsp?resID=117067

www.engo.osenu.org.ua

Основні учасники

– Університет Кoменського в Братиславі, Словаччина

– IVAM Університет, м. Амстердам, Нідерланди

– Університет Клагенфюрт, Австрія

– Варшавський університет природничих наук, Польща

– Компанія MEDIAN, Іспанія

– Центральноєвропейський Університет, Угорщина

– Псковський державний педагогічний університет, Росія

– Сибірський федеральний Університет, Росія

– Незалежна екологічна колегія Красноярського краю, Росія

– Міжнародний державний екологічний університет ім. А.Д. Сахарова, Білорусь

– Білоруський державний технічний університет

– Центральний дослідницький інститут комплексного використання водних ресурсів, Білорусь

– НПО «Екопроект», Білорусь

– Білорусько-Російський університет, Білорусь

– Харківська національна академія міського господарства

– Одеський державний екологічний університет

– Інститут екології Карпат, Україна

 

Назва та номер проекту

Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities («Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах»), QANTUS, 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES

 

Період реалізації

 

2013 – 2016

Мета проекту

 

Розроблення галузевої рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище.

Основні учасники

• Варшавський університет природничих наук, Польща

• Університет Кобленц-Ландау, Німеччина

• Університет Павії, Італія

• Університет Леріда, Іспані

• Університет природних ресурсів та природничих наук, Австрія

• Асоціація європейських університетів з наук про життя

• Міністерство освіти і науки України

• Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

• Одеський державний екологічний університет

• Одеська національна морська академія

• Національний університет біоресурсів і природокористування України

• Харківський національний університет

• Біло-Церківський національний аграрний університет

• Львівський національний аграрний університет

• Уманський національний університет садівництва

• Інститут екології Карпат, Україна

• Науково-методичний центр сільськогосподарської освіти

• Управління з охорони навколишнього середовища в Одеській області